Diagnoza zespołu TDA

Pomiar Zespołu jako Systemu

Team Diagnostic ™ Asesment jest unikalnym podejściem do pracy z zespołami – to co odróżnia je od innych metodologii to fakt, że traktuje zespół jako „system”, żywy dynamiczny organizm, który posiada cechy, wykraczające poza te występujące u poszczególnych członków. Zespół jest postrzegany jako całość, która ma swoje zasady postępowania i zachowania, wizje, reguły, oczekiwania, a nawet nastroje. Zespół jest badany jako całość, niezależnie od cech poszczególnych członków. To jaką zespół tworzy całość, wpływa na jego uczestników i odgrywa znaczącą rolę w tym, jak zespół współpracuje ze sobą i co osiąga.

Większość obecnych modeli analizy skupia się na ocenie i coachingu zespołu traktowanego jako zbiór jednostek. W tym tradycyjnym modelu oceny są używane do pomiaru cech i sposobów działania poszczególnych członków zespołu. Te indywidualne oceny są następnie łączone w jeden profil zespołu. Ograniczeniem tej metody jest to, że zespół jest reprezentowany jako oddzielne punkty danych, a nie system jako całość. Członkowie zespołu widzą swoje wyniki w sposób porównawczy, nie dostają informacji, jak się zachowują wobec innych członków zespołu i jaki tworzą unikalny profil zespołu.

„Zespoły są powołane do współpracy, aby osiągnąć konkretny cel lub zadanie. Skuteczny zespół zapewnia
produktywność, zadowolenie i rozwój każdego z członków i reszty organizacji. ”
– Jon R. Katzenbach i Douglas K. Smith
„Mądrość zespołów: Tworzenie Organizacji High-Performance”
Zespół to więcej niż zbiór jednostek – jest to grupa osób współdziałająca dla wspólnego celu, z określonymi celami, jasnymi rolami i odpowiedzialnością za wyniki.

Sprawdzony model

Zespoły istnieją po to, by przynosić rezultaty. Badania pokazują, że zespoły odnoszące największe sukcesy dysponują środkami do podjęcia działań i budują efektywne relacje motywujące do aktywności. Team Diagnostic ™ jest oparty na ocenie dwóch podstawowych osi: czynników, które optymalizują wydajność i czynników, które promują pozytywne nastawienie. Wiedza i narzędzia nie są wystarczające, aby osiągnąć doskonałe wyniki bez wysokiego poziomu zaangażowania i sposobów neutralizacji negatywnych postaw.

Team Diagnostic ™ definiuje siedem odrębnych czynników produktywności oraz siedem czynników pozytywnego nastawienia. Taka konstelacja mocnych stron dostarcza pełnego obrazu zespołów o wysokiej skuteczności oraz, co istotne, trwałości.
Zespoły są stale nadzorowanie pod względem wyników. Ale rezultat jest tylko połową sukcesu – najskuteczniejsze i najbardziej efektywne zespoły to takie, które rozwinęły zdolność do trwałego rozwoju i współpracy. Są chwile w życiu każdego zespołu, gdy w 100% należy skupić się na zadaniu i terminie. Niemniej intensywność nie może trwać w nieskończoność – w pewnym momencie następuje wypalenie.
Warto więc zadać pytanie: „Jakie są podstawowe czynniki tworzenia wysokiej skuteczności trwałego zespołu?” Warto również spojrzeć na pytanie bardziej podstawowe: „Co to jest zespół?? Załadamy, że wszyscy wiemy co to znaczy. Bardzo ważne jest jednak, czy rzewczywiście wszyscy w zespole mają podobne rozumienie, czego na co dzień nie sprawdzamy, za to często robimy wiele fałszywych założeń.

Anonimowa ankieta on-line

Członkowie zespołu otrzymują dostęp on-line do ankiety, a gdy odpowiedzi zespołu są kompletne, tworzony jest raport dla całego zespołu. Anonimowość członków zespołów sprawia, że odpowiedzi są bardziej szczere, a wyniki bliższe rzeczywistości.

Ankieta składa się z 80 pytań, które dają obraz zespołu pod względem 7 czynników pozytywnego nastawienia oraz 7 czynników efektywności, jak również szczególną charakterystykę na podstawie odpowiedzi, w których zespół jest najmniej i najbardziej zgodny i 5 pytań otwartych.

Wyniki ujawniają portret zespołu, taki jaki jest dzisiaj – jak zespół postrzega siebie. Nie jest to raport stworzony za pomocą zewnętrznej analizy i dający gotowe odpowiedzi, co jest najwłaściwszą ścieżką dla tego właśnie zespołu. Jest to kompilacja zespołu poglądów jego członków, opisująca ten zespół.

Team Diagnostic Assessment ™ stanowi punkt odniesienia dla zespołu i mapę do zaplanowania rozwoju. To zespół będzie decydował o kierunku następnego etapu podróży.

Przykładowe elementy raportu:

Matryca Produktywności i Pozytywnego nastawienia

Pokazuje na jakim obecnie etapie znajduje się zespół pod względem osiąganych efektów, wypalenia, relacji etc.

Polar diagram

Stanowi całościowy obraz zespołu pod względem kluczowych czynników produktywności i pozytywnego nastawienia.

Team Diagnostic Assessment jest dostępny w wielu językach, również w języku polskim. Firmy, które skorzystały z Team Diagnostic Assessment to między innymi: Bank of America, Nortel, Johnson & Johnson, McDonald’s, Aventis Pharmaceuticals, Deloitte-UK, Symantec, ING, Hilton International, Adobe Systems i Unilever.

Chcesz wiedzieć więcej o diagnozie, bądź otrzymać ofertę, napisz:


Reklamy