Leadership coaching

Współczesny lider ma przed sobą szczególnie trudne zadanie, oprócz bycia specjalistą od wyników, coraz częściej musi również być specjalistą od stosunków międzyludzkich i pracy zespołowej.

Nie są to z reguły umiejętności, z którymi się rodzimy, potrzebujemy treningu i stałego wsparcia aby je w sobie rozwinąć i poźniej umocnić.

Pomocny jest w tym coaching. Proces coachingu złożony jest z sesji coachingowych i zadań wykonywanych pomiędzy sesjami. Sesje coachingowe obejmują przegląd sytuacji obecnej, informacje zwrotne ze strony coacha, formułowanie wniosków, wybór strategii dojścia do celów, planowanie działań.

Zmiana zachodzi poprzez osobiste odkrycia, poszerzanie samoświadomości oraz zrozumienie swoich strategii działania.

Podejmowanie działań stymulowane jest poprzez motywowanie do podejmowania decyzji, zobowiązań, tworzenie planów, realizowanie zadań zmieniających nieskuteczne zachowania.

Coach pracuje poprzez słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się nieoceniającymi obserwacjami, wyznaczanie zadań, zachęcanie do działania, przypominanie o mocnych stronach, o celach i o wizji.

Klient traktowany jest jako posiadający zasoby i możliwości, jako kreatywna i kompletna osoba zdolna znajdować najlepsze dla siebie rozwiązania i sposoby działania, coaching nie jest naprawianiem klienta na jakimkolwiek poziomie jego funkcjonowania.

Co daje coaching

  • poprawa umiejętności menedżerskich i postaw przywódczych
  • wdrożenie rekomendacji rozwojowych otrzymanych w wyniku Development Center lub Feedback 360 stopni
  • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • wsparcie w osiąganiu celów osobistych i biznesowych
  • poprawa równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym
  • świadome wykorzystywanie swoich wrodzonych predyspozycji, talentów i nabytej wiedzy

Proponujemy również executive media training prowadzony metodami coachingowymi – więcej o treningu tutaj.

Coaching właściwy rozpoczyna się po sesji wstępnej, która pozwala sprawdzić, czy rzeczywiście jest to najlepsza metoda, która wniesie w tym momencie coś wartościowego do życia Klienta i określić wstępnie cele coachingu.

Korzyści z coachingu dla organizacji

  • coaching rozwijając i wzmacniając lidera powoduje rozwój i wzmocnienie zespołu oraz wzrost efektywności działań
  • jest wspaniałym sposobem na podtrzymanie i rozwój talentów i umiejętności
  • pomaga promować zmianę w organizacji przez osoby strategicznie ważne na różnych poziomach zarządzania

Chcesz wiedzieć więcej, zapytaj

Reklamy