OFERTA

Wsparcie w zwiększaniu efektywności osób i zespołów, kompetencji przywódczych  w oparciu o metody coachingowe:

Coaching osobisty

 • poprawa umiejętności menedżerskich i postaw przywódczych
 • wdrożenie rekomendacji rozwojowych otrzymanych w wyniku Assesment Center lub Feedback 360 stopni
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • utrwalenie i wdrożenie umiejętności nabytych na szkoleniach
 • wsparcie w osiąganiu celów osobistych i biznesowych
 • poprawa równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym
 • rozwój talentów

Team coaching

 • poprawa relacji i komunikacji w zespole
 • zwiększenie efektywności i kreatywności zespołu
 • wdrożenie zmiany
 • poprawa współpracy międzyzespołowej w firmie
 • team coaching Zespołu Zarządzającego

Jeśli Twój zespół nie osiąga zakładanych efektów, ma skomplikowany projekt do zrealizowania, przeżywa konflikty i spadek motywacji, stoi przed konieczną i trudną zmianą bądź restrukturyzacją….  Team coaching jest sposobem na stworzenie kreatywnego zespołu, dążącego do jasno postawionego celu.

Więcej o team coachingu

Diagnoza osób i zespołów wg metodologii

TCI Team Diagnostic™ Assesment szczegóły

Extended DISC ® szczegóły

Feedback 360 stopni.

Korzyści z coachingu dla organizacji

 • coaching rozwijając i wzmacniając osoby powoduje rozwój i wzmocnienie organizacji
 • jest wspaniałym sposobem na wdrożenie wiedzy nabytej podczas treningów i szkoleń
 • pomaga wprowadzić zmianę w organizacji
 • team coaching jest sposobem na stworzenie efektywnego i kreatywnego zespołu, zdążającego do jasno wyznaczonego celu, poprzez stworzenie konkretnego planu działania, poprawę wzajemnych relacji i komunikacji